Stolica kraju cz. 4

Stąd Bukareszt ma charakter wsi, a raczej kilku, czy nawet kilkunastu wsi ze sobą połączonych. Potęgują jeszcze ten jego charakter liczne wozy chłopskie, przejeżdżające przez miasto, szczególniej przez jego dzielnicę kolejową, co znowu świadczy, że stolica jest naprawdę punktem centralnym życia gospodarczego całej okolicy.

Nie można tego, niestety, powiedzieć o życiu kulturalnym. Prócz gmachu teatralnego, wzniesionego już w r. 1847, gdzie grywają świetnie sztuki dramatyczne młodych autorów rumuńskich, jak Davila i innych, niema w Bukareszcie takich muzeów otwartych dla wszystkich, jakie posiada np. Wiedeń. Z instytucji tego typu, często jednak zamkniętych, zauważyliśmy Muzeum Starożytności, Historii i Etnografii, Muzeum Wojskowe w parku króla Karola i wspaniały gmach Ateneum, stanowiący centrum działalności kulturalno naukowej. Widzimy też duży gmach uniwersytecki, Min. Robót Publicznych i pałace królewskie.

Na jednej z najpiękniejszych i pozachodnio-europejsku zabudowanych ulic, Alei Zwycięstwa, stoi jeden z tych pałaców w pobliżu wspaniałego domu oficerskiego, zbudowanego na sposób pruski przez króla Karola 1.