Reformy w kraju cz. 9

To samo zaznaczyło się w muzyce i malarstwie. Enescu stworzył symfonię, osnutą na motywach rumuńskich, Enunescu i Cosbue, malarze, wyszli z łona ludu, odtwarzali cudną przyrodę rumuńską, rozległe uprawne pola, pastuszków i żniwiarzy, dzielnych górali w malowniczych strojach. Zbudzenie się ludu do działalności społecznej i politycznej najprzód objawiło się w Siedmiogrodzie. Patriotyzm a nawet heroizm wyrabiał się tam w twardej szkole, gdy w czasie wyborów pod grozą bagnetów oddawało się jednak głosy za partią narodową rumuńską. Poza tym podtrzymywano własnymi siłami szkolnictwo i organizację kościelna, czego już nie potrzebowało czynić 300,000 rumuńskich mieszkańców Bukowiny pod rządami austriackimi. W innych dzielnicach Rumunii chłop pozornie nie brał żadnego udziału w życiu publicznym, on to jednak wywalczył wolność, wojsko bowiem w r. 1877 składało się prawie wyłącznie z wieśniaków. Później już, w r. 1913, gdy Rumunia walczyła przeciw Bułgarii w wojnie, która ocaliła egzystencję Serbii i Grecji, gdy odbierała od Bułgarii część Dobrudży połud. niowej z Balcikiem i Bazardżikiem, zapał rolników w tej wojnie był nieopisany. Cały więc naród dorósł już do wolności i do zjednoczenia.