Reformy w kraju cz. 3

Widząc, jaki wpływ wywiera propaganda wytrwale i umiejętnie przez nich prowadzona, król Karol chętnie byłby oddał losy swoje i dynastii w ich ręce, ale na to nie pozwalały dwory petersburski i paryski. Poświęcił więc Jana Bratianu, a władzę oddał w ręce Ghiki, syna hospodara, człowieka bardzo bogatego i wpływowego w sferach wielkich posiadaczy. Wtedy, gdy za jego pośrednictwem bojarowie stanęli u steru spraw krajowych, Napoleon III poradził im, by szukali oparcia w Wiedniu i tym sposobem poddali państwo pod ponowne wpływy austriackie. Zapomniano, że Rumuni stanowią znaczną część ludności w Siedmiogrodzie. Co gorsza, jeszcze w 1870, z namowy Austrii, zgodzono się, żeby wojskami rumuńskimi dowodzili paszowie tureccy. Wreszcie to rozporządzanie się Austrii okazało się niedogodnym nawet Karolowi I; byłby wolał wejść w sojusz z Niemcami, ale Bismark zażądał nadmiernych koncesji dla przemysłowców niemieckich, a przy tym, okazując na pozór względy cesarskiemu krewnemu, nie taił się z lekceważeniem Rumunii, której powstanie uważał zawsze za „wschodnią awanturę”.