Reformy w kraju cz. 24

Odrębny charakter krajowi nadają monasteiy i cerkiewki; budowa niektórych z nich sięga początków XIV wieku. Strój ludowy też, gdy opuszczamy strony górzyste, zmienia się: widzimy białe sukienne płaszcze, czarnym sznurkiem szamerowane, i czapki futrzane. Klasztory, podobne do fortec, zastępują skromne kościółki wiejskie. Po przeprowadzeniu reformy rolnej i przy wzrastającej zamożności, fizjonomia kraju zmienia się z każdym rokiem. Głównym miastem Oltenii jest Craiova (Krajowa), górująca nad okolicą. Ulice ma szerokie, a wznoszą się na nich wprost wspaniałe gmachy publiczne i kościoły. Krajowa była niegdyś siedliskiem władz rządowych w tej części kraju i dopiero w XIX wieku straciła stołeczne znaczenie, a przemysł nie rozwija się w niej w ten sposób, aby mógł jej dalszy rozwój zapewnić; brak też tutaj wyższego szkolnictwa.

Dziś ze swoimi licznymi sklepami, napełnionymi towarami zastosowanymi do potrzeb włościaństwa, jest ona punktem centralnym rolniczej okolicy. Zaraz obok miasta spotykamy starożytny klasztor z olbrzymią wieżą. I przypomina nam się „Przepióreczka” Żeromskiego, jego marzenie o stworzeniu właśnie w takich starych murach uniwersytetu regionalnego.