Reformy w kraju cz. 18

Niedługo cieszymy się tym widokiem, bo oto znów rozpoczynają się trzęsawiska i rozległe pustkowia, z chwilą gdy Dunaj zwraca się ku północy około miejscowości Cernavoda (Czernawoda). Tutaj to rzucono wspaniały most, dzieło inżynierów francuskich i rumuńskich, stworzo.ie za panowania króla Karola I. Zburzony w czasie ostatnich działań wojennych, został on świeżo odbudowany.

Opuszczając bujną, wysoką trawą pokryte stepy, Dunaj zbliża się do Braiły. Dawna wieś, dziś dość rozlegle miasto, tworzy ona naturalny, od wieków używany port na rozlewającej się tu w szeroką deltę rzece. Port ten, zasługujący już na nazwę morskiego, gdyż statki zatrzymujące się tutaj prosto zdążają do morza, był źródłem znacznych korzyści handlowych dla Wołoszczyzny; bogate jej płody rolne dążyły tędy na dalszy wschód. Niestety jednak, gnębiący ten kraj Turcy najdłużej się tu utrzymali, opuścili bowiem Braiłę dopiero w połowie zeszłego wieku, i wtedy meczety zamieniono na chrześcijańskie świątynie. Środek miasta zbudowany jest na sposób nowożytny i przypomina Odessę.