Reformy w kraju cz. 14

Takie same trudne położenie geograficzne powoduje ciągłe napady zachłannych sąsiadów, z tą różnicą, że Polska silniejsza, z liczniejszą ludnością, łatwiej utrzymać mogła blisko tysiąc lat trwającą niepodległość państwową, a zarazem tworzyć i rozwijać własną cywilizację, której bieg i rozwój naturalny w Rumunii obca przemoc ciągle przerywała. Rozdarcie na dzielnice pod różnymi rządami czyż w Polsce i Rumunii nie było podobne? A potem cud wyzwolenia i zrośnięcia się dzielnic tak u nas na północy jak tam pod promiennym słońcem południa? Nadto jeszcze: wspólny front obronny od Rosji i pośrednio przez Austrię od Niemiec? Wszystko to dowodzi, że powinniśmy iść razem ręka w rękę.

Wędrówka krajoznawcza po Rumunii. Biegiem Dunaju. Wybrzeże Ban atu. Wybrzeże wołoskie. Pomiędzy Wołoszczyzną a Dobrudią. Pomiędzy Mołdawią a Besarabią. Doliny Banatu i Oltenii. Jak to już wspomniano, Dunaj i jego dopływy, przebiegając znaczną część kraju, jednoczą poniekąd jego dzielnice. Więc najprzód przyjrzyjmy się jego brzegom w Banacie. Kraik ten zawdzięcza swoją nazwę osiedlom pasterskim t. zw. Basci, należącym do plemienia rumuńskiego, od wieków podległego banom madziarskim. Banat nie ma specialnego charakteru, krajobraz jego jest ubogi, domki podobnego- typu, jak w krajach austriackich, ciągle zaś grożące powodzie nie sprzyjają zamożności mieszkańców.