Reformy w kraju cz. 13

W polityce wewnętrznej, a raczej w życiu gospodarczym, wszystko jeszcze było do zrobienia. Trzy rządy z kolei podejmowały sprawę uwłaszczenia włościan, wreszcie w ostatnich czasach dokonano tej reformy. Gabinet Jana Bratianu, przy poparciu króla, przeprowadził też reformę głosowania, powołującą cały ogół narodu oprócz kobiet do urny wyborczej.

Dziś Rumunia poza nie domaganiami powojennymi, jak: spadek pieniędzy, niedostateczna komunikacja kolejowa, różnice partyjne, zaostrzone jeszcze długą odrębnością dzielnic, ma wszelkie prawo do wszechstronnego rozwoju i do zajęcia wybitnego miejsca w rodzinie narodów. Wielkimi zdolnościami utajonymi w warstwie ludowej, jej wytrwałością, pomimo klęsk i prześladowań, w utrzymaniu odrębności narodowej, ze wszechmiar zasługuje ona na to.

Rumunia dzisiejsza ma 316000 kim. Kwadratowych i przeszło 17 milionów ludności. W zakończeniu części historycznej zwracamy uwagę zytelnika na wiele podobieństw, jakie istnieją pomiędzy dziejami rumuńskimi a polskimi.