Reformy w kraju cz. 11

Godzina wyzwolenia wybiła w 1918, poprzedzona jednak straszną okupacją niemiecką, która wyssała siły kraju, tak materialne jak zdrowotne; epidemie zabrały mnóstwo ludzi, a mienie ludności zostało zrujnowane kontrybucjami i rekwizycjami. Pomimo to zdobyta się ona jeszcze na wysiłek. Wojska rumuńskie odniosły zwycięstwo nad armią Mackensena pod Maratesti (schroniła się ona potem do Odesy). Król Ferdynand odbył uroczysty wjazd do stolicy po ustąpieniu z niej Niemców, żegnanych przekleństwami gnębionej ludności. Zawarty pokój nie uchronił jednak jeszcze Rumunii od napadów. Bolszewicy rozporządzali się w Besarabii, niszcząc zabytki sztuki, biblioteki, chaty chłopskie i dwory szlacheckie. Broniąc się, a może z poduszczenia bolszewików, Besarabia ogłosiła się osobną republiką z radą krajową. Na Bukowinie, pomimo rozruchów wywołanych przez Rusinów, zwołane zgromadzenie plebiscytowe oświadczyło się za ponownym złączeniem się tej prowincji z Mołdawią, z którą rozdzieliła ją Austria w r. 1775. Siedmiogród z klęską Węgier oswobadzał się powoli. Rumuni zgromadzili się w Alba Julia, dawnej stolicy swoich książąt, i oświadczyli, że chcą połączyć się z Rumunią pod berłem Ferdynanda I.