Początki tworzenia się państwowości cz. 9

Tymczasem wzmagał się despotyzm turecki nad Dunajem. Książęta mołdawsko-wołoscy byli już tylko wasalami sułtanów, zmuszonymi składać bogate okupy. Czasem jeszcze zrywali się do walki. Nie ostała się jednak spuścizna Stefana Wielkiego, nie udało się stworzyć z dwóch księstw udzielnych, rządzonych przez odrębne dynastie, jednego państwa; polityka prowadzona w tym kierunku nie przetrwała jednego wieku. Pozycja pomiędzy Karpatami a Dunajem okazała się niemożliwą do utrzymania tym bardziej, że Turcy narzucili swoją władzę i Siedmiogrodowi, jedynemu pewnemu punktowi oparcia dla gnębionej i wypieranej ze swoich siedzib ludności rumuńskiej. Zapanowała w całym kraju martwa cisza, nastał pokój, okupywany coraz cięższymi kontrybucjami i coraz boleśniejszym upokorzeniem.

Jednocześnie atoli zaczęły się budzić dążenia kulturalne. Zapoczątkowania pod tym względem odnieść można do XV wieku, a opierały się one na odrębnej sztuce i budownictwie ludowym, odziedziczonym po plemieniu iliro-trackiem. Utrzymała się starodawna tradycja budowania domów jednopiętrowych, z izbą środkową, przedzielającą dwa boczne pokoje, z rzeźbioną w drzewie balustradą, z obszernym, otoczonym żywopłotami podwórzem.