Początki tworzenia się państwowości cz. 8

Turcy zdobyli najprzód Belgrad, który im drogę na Węgry otworzył, wycięli w pień wojsko węgierskie pod Mohaczem r. 1526, gdzie zginął młodziutki król Ludwik Jagiellończyk, potem zwrócili swoje siły na ziemie pomiędzy Dunajem a Karpatami, niszcząc je doszczętnie. Dalszy pochód nawały tureckiej wstrzymało zwycięstwo wojsk polskich pod Obertynem (1531).

Niezależność jednak państwowa Mołdawii upadła. Wołoszczyzna trzymała się jeszcze czas jakiś, ale ciągle zachodzące w niej niepokoje sprawiły, że tak książęta jak bojarowie musieli kolejno uciekać z kraju i chronić się do Siedmiogrodu. Wtedy ten cichy kraik, ukryty poza górami, dziwny przedstawiał widok. Do pracowitych wiosek saskich i rumuńskich wtargnęły zastępy feudalnych bojarów; przybywali oni ze swoimi bogactwami na wozy naładowanymi, z barwnymi szatami i klejnotami. Nie pozostawili też rolników w spokoju. W miarę napływających wieści z poza gór, zwoływali ich do walki „dla ojczyzny”. Ta jednak przedstawiała im się jako dziedzictwo tego czy innego księcia, który potrzebował stronników. Wreszcie i na pola Siedmiogrodu wtargnęła wojna. Jeden z książąt chciał ją zdobyć „dla siebie“, czego znów nie zniosła szlachta madziarska i wypędziła intruza; wśród zamętu zniszczono owoce wieloletniej pracy ludu.