Początki tworzenia się państwowości cz. 3

Nie dosyć na tern: chcąc ich zdusić, odcinając im drogę do Karpat, król węgierski Andrzej II sprowadził do Siedmiogrodu (tak się zwał kraj przez Rumunów zamieszkany) rycerzy krzyżowych zakonu Teutońskiego i ci w podkarpackiej wiosce Brasów zbudowali zamek obronny, nazwali go Kronsztadem, a obok niego pozakładali inne swoje osady. Ci rycerze, późniejsi twórcy państwa Pruskiego, poczynali sobie tak energicznie, że byliby doszczętnie zniszczyli rolników rumuńskich. Papież jednak wdał się w tę sprawę i chciwych rycerzy z pod Karpat odwołał. Odtąd straż nad Karpatami pełniło wojsko węgierskie, tzw. Szeklerzy, ci jednak Rumunów wypędzić nie zdołali, odebrali im tylko saliny w Prahowie.

Ale oto na horyzoncie południo-wschodu Europy ukazują się hordy tatarskiego wodza Czyngischana, niszczą Węgry i spadają jak huragan na kraje pomiędzy Dunajem a Karpatami położone. Gdy jednak groźny najeźdźca do swoich stepów powrócił, Rumuni, nie obawiając się już potęgi Węgier, mogli swobodniej się rozwijać.

W XIII wieku zaczyna się zarysowywać ustrój dzielnicowy, na czele którego stoją wojewodowie,- a nawet Mołdawia staje się udzieliłem księstwem, pod władzą Mirczy (po rum.: Mircea).