Początki tworzenia się państwowości cz. 10

Utrzymał się strój Itf-dowy, z płaszczem, przerzuconym przez ramię, z koszulą bogato haftem ozdobioną, z szerokim pasem z wełny lub ze skóry, za który zatykało się broń i narzędzia pracy, ze spodniami z samodziału i skórzanymi sandałami. Lud w ogóle ma niezmiernie wierną pamięć i wytrwałość w zachowaniu dawnego obyczaju. Utrzymały się też i melodie prastare, pieśń „doina” i taniec „hora”. Ale i tu widać wpływ rzymski na pierwotną kulturę dacką. Zaznacza się to szczególniej w nazwach popularnych, dotyczących domowych sprzętów i ubrania, a także zajęć rolniczych; narzędzia znowu rolne zdradzają w nazwach wpływy pierwiastku słowiańskiego. Wpływ rzymski odbija się w urządzeniach politycznych i socjalnych, jak np. w tworzeniu grup chłopskich. krwią jednego przodka związanych. Życie ludowe było faktycznie iliro-dackie. Rzymianie jednak zaszczepili na tej płonce pojęcie królewskości, mocarstwowej potęgi. To pojęcie pozwoliło Rumunom utrzymać ideę państwa pod skromnymi rządami wojewodów i odzyskać ją następnie przy szczęśliwym zbiegu okoliczności.