Początki odrodzenia kraju cz. 8

Podnosił się też ogólny poziom umysłowy, przynajmniej w wyższych sferach, zamożniejsza bowiem młodzież coraz częściej szukała wyższego wykształcenia na Zachodzie, skąd przywoziła nowe idee polityczne i społeczne. Coraz też trudniej było znosić despotyzm rosyjski, ciążący nad Rumunią. Jednym z czynniejszych działaczy okazał się Asachi. Oddał on nieocenione usługi kulturze rumuńskiej. Zorganizował teatr narodowy, wędrowny na razie, bo dający przedstawienia tylko na dworach książęcych i bojarskich; stworzył szkolnictwo, nie zaniedbując przy tym literatury. Pozostał po nim cały szereg dzieł poetyckich w pięknej formie, wzorowanej jednak jeszcze na poezji włoskiej. Już rdzennie narodowym poetą był Negruzzi. Syn bogatego bojara, całą duszą przylgnął do ludu, ukochał jego pieśni i podania, wsłuchiwał się w echa odległych dziejów. Inną drogą twórczości obrał sobie Dymitr Bolintineanu. Poezja jego, w lekkich i z talentem układanych strofach, zdaje się służyć tylko możnym tego świata, stanowić rozrywkę książąt i bojarów.