Stosunki gospodarcze zbiór wpisów

Spółdzielczość i reforma rolna cz. 2

Jak dalece życie gospodarcze ogarnięte jest ruchem spółdzielczym, świadczą o tern najlepiej kooperatywy leśne, tworzące się w okolicach górskich w celu eksploatacji lasów państwowych. Reforma rolna zadowoliła tylko mieszkańców równin, sprawy nie można było rozwiązać w niedostępnych i nieurodzajnych górach, pokrywających znaczną część ziemi rumuńskiej. Znaleziono na to dwa sposoby: 1) każdy kawałek ziemi zdatnej […]

Spółdzielczość i reforma rolna cz. 1

Początki ruchu spółdzielczego datują się w Rumunii od roku 1870, t. j. od chwili, gdy na horyzoncie życia społecznego ukazał się wybitny działacz P. S. Aurelian. Przejęty nowoczesnymi dążeniami, czuł on, że zdobycie niepodległości i zjednoczenia narodu musi być poprzedzone zdobyciem pewnej niezależności ekonomicznej. Za jeden ze środków do jej osiągnięcia uznał spółdzielczość. Założył w […]