Stosunki gospodarcze zbiór wpisów

Organizacja gospodarki cz. 3

Dotychczasowe wyniki naszych stosunków handlowych z Rumunią są zasługą jedynie żywej inicjatywy, zmysłu kupieckiego, energii i zdolności orientacyjnej kupców rumuńskich, a właściwie kupców besarabskich, którzy jeszcze z czasów przedwojennych mieli nawiązane stosunki handlowe z fabrykantami polskimi. Cała Besarabia była przyzwyczajona do polskich towarów, nasi jednak fabrykanci nie rozwinęli dostatecznej energii i inicjatywy, aby te zapoczątkowane […]

Organizacja gospodarki cz. 2

Produkcja węgła kamiennego stale wzrasta; w r. 1923 wynosiła 2,521,393 ton. Wartość produkcji węgła określają na 1,788,182,513 lei. Węgiel wydobywa się w Siedmiogrodzie, w dawnym królestwie, w okręgu Dembowicy i Muscel w Muntenii; większość produkcji Siedmiogrodu pochodzi z okręgu Petrosani Lupui. Zużycie węgla wewnątrz Rumunii jest niewielkie wskutek mało rozwiniętego przemysłu, a także z powodu, […]

Organizacja gospodarki cz. 1

Rumunii nie można zaliczyć do krajów bardzo uprzemysłowionych, a to dlatego, że przed wojną, która jej przyniosła zjednoczenie, nie posiadała dostatecznej ilości surowców. Dopiero przyłączenie Siedmiogrodu i Banatu, obfitujących w rudy, węgiel i naturalne gazy palne, otworzyło drogę do rozwoju przemysłu. Prócz surowców jednak potrzebne tu są jeszcze kapitały i wykwalifikowane siły robotnicze. Tych czynników […]

Spółdzielczość i reforma rolna cz. 2

Jak dalece życie gospodarcze ogarnięte jest ruchem spółdzielczym, świadczą o tern najlepiej kooperatywy leśne, tworzące się w okolicach górskich w celu eksploatacji lasów państwowych. Reforma rolna zadowoliła tylko mieszkańców równin, sprawy nie można było rozwiązać w niedostępnych i nieurodzajnych górach, pokrywających znaczną część ziemi rumuńskiej. Znaleziono na to dwa sposoby: 1) każdy kawałek ziemi zdatnej […]

Spółdzielczość i reforma rolna cz. 1

Początki ruchu spółdzielczego datują się w Rumunii od roku 1870, t. j. od chwili, gdy na horyzoncie życia społecznego ukazał się wybitny działacz P. S. Aurelian. Przejęty nowoczesnymi dążeniami, czuł on, że zdobycie niepodległości i zjednoczenia narodu musi być poprzedzone zdobyciem pewnej niezależności ekonomicznej. Za jeden ze środków do jej osiągnięcia uznał spółdzielczość. Założył w […]