Reformy zbiór wpisów

Reformy w kraju cz. 18

Niedługo cieszymy się tym widokiem, bo oto znów rozpoczynają się trzęsawiska i rozległe pustkowia, z chwilą gdy Dunaj zwraca się ku północy około miejscowości Cernavoda (Czernawoda). Tutaj to rzucono wspaniały most, dzieło inżynierów francuskich i rumuńskich, stworzo.ie za panowania króla Karola I. Zburzony w czasie ostatnich działań wojennych, został on świeżo odbudowany. Opuszczając bujną, wysoką […]

Reformy w kraju cz. 17

Dunaj skręca ku południowi i wtedy ukazują się nam dwa miast i. Jedno po stronie bułgarskiej – Widyn; drugie na ziemi rumuńskiej – Calafat (Kalafat). Dobrze zabudowane, z kościołem, czyste, robi ono dość kulturalne wrażenie. Jest to jedyny punkt w kraju, z którego można rzucić okiem na kraj sąsiedni, nieprzyjacielski jak dotąd. Płynąc d.ilej statkiem, […]

Reformy w kraju cz. 16

Niskie domki skupione; na okalający je mur wspina się winograd z dojrzewającymi wielkimi gronami; z minaretu słychać głos muezzina, zwołującego wiernych na modlitwę. Po tych wspomnieniach austriacko-tureckich postępując dalej, widzimy już wioski czysto rumuńskie, rozrzucone po dolinach okalających bieg Dunaju. Na jego wołoskim brzegu spotykamy już zupełnie inny krajobraz. Nikt tu nie tworzył planu regulacyjnego, […]

Reformy w kraju cz. 15

Odległa przeszłość staje dopiero wtedy przed nami, gdy się zetkniemy z ludem. Włościanka banacka to ucieleśniona dusza Rumunii, przechowująca dawny strój i obyczaj. Biała jej koszula, wyszywana we wzory geometryczne, w taki sam deseń, jakiego używano dwa tysiące lat temu, gdy Dakowie z gór przenosili się w doliny i gdy rycerskie ich kobiety broniły swoich […]

Reformy w kraju cz. 14

Takie same trudne położenie geograficzne powoduje ciągłe napady zachłannych sąsiadów, z tą różnicą, że Polska silniejsza, z liczniejszą ludnością, łatwiej utrzymać mogła blisko tysiąc lat trwającą niepodległość państwową, a zarazem tworzyć i rozwijać własną cywilizację, której bieg i rozwój naturalny w Rumunii obca przemoc ciągle przerywała. Rozdarcie na dzielnice pod różnymi rządami czyż w Polsce […]

Reformy w kraju cz. 13

W polityce wewnętrznej, a raczej w życiu gospodarczym, wszystko jeszcze było do zrobienia. Trzy rządy z kolei podejmowały sprawę uwłaszczenia włościan, wreszcie w ostatnich czasach dokonano tej reformy. Gabinet Jana Bratianu, przy poparciu króla, przeprowadził też reformę głosowania, powołującą cały ogół narodu oprócz kobiet do urny wyborczej. Dziś Rumunia poza nie domaganiami powojennymi, jak: spadek […]

Reformy w kraju cz. 12

Utworzył się tam rząd narodowy pod wodzą Juliusza Maniu. Naród, będący od tysiąca lat w niewoli, okazał się zdolnym do objęcia władzy, której mu tak długo odmawiano. A to przeobrażenie odbyło się w niezwykłym porządku i z doskonałą umiejętnością organizacyjną. I jeszcze jedna nieudatna próba ze strony nieprzyjaciół: gdy bolszewicy rosyjscy urządzali rewolucję na Węgrzech […]

Reformy w kraju cz. 11

Godzina wyzwolenia wybiła w 1918, poprzedzona jednak straszną okupacją niemiecką, która wyssała siły kraju, tak materialne jak zdrowotne; epidemie zabrały mnóstwo ludzi, a mienie ludności zostało zrujnowane kontrybucjami i rekwizycjami. Pomimo to zdobyta się ona jeszcze na wysiłek. Wojska rumuńskie odniosły zwycięstwo nad armią Mackensena pod Maratesti (schroniła się ona potem do Odesy). Król Ferdynand […]

Reformy w kraju cz. 10

Z rozpoczęciem wszechświatowej wojny Rumunia nie wiedziała jeszcze, za kim się oświadczyć. Wpływy niemieckie działały tam dość silnie; wielu wybitnych ludzi kształciło się w Niemczech i wynosiło stamtąd sympatię dla nauki i organizacji niemieckiej, poza tym nauczono się ulegać Austrii. Ale, rzecz szczególna, następca Karola, Ferdynand I, jakkolwiek Niemiec, okazał się człowiekiem bystrym i przewidującym […]

Reformy w kraju cz. 9

To samo zaznaczyło się w muzyce i malarstwie. Enescu stworzył symfonię, osnutą na motywach rumuńskich, Enunescu i Cosbue, malarze, wyszli z łona ludu, odtwarzali cudną przyrodę rumuńską, rozległe uprawne pola, pastuszków i żniwiarzy, dzielnych górali w malowniczych strojach. Zbudzenie się ludu do działalności społecznej i politycznej najprzód objawiło się w Siedmiogrodzie. Patriotyzm a nawet heroizm […]