Reformy zbiór wpisów

Reformy w kraju cz. 26

W miarę jak wzgórza wznoszą się coraz wyżej, aż do szczytów stanowiących granice Siedmiogrodu, spotykamy tu osady niemieckie, grupujące się około Kronsztadu, zbudowanego przez rycerzy teutońskich dla zgnębienia ludności rumuńskiej. Dalej widać historyczny Brasów z kościółkiem św. Mikołaja. Jakby na świadectwo należenia tych okolic do ziem mołdawsko wołoskich, został on niegdyś zbudowany kosztem bojarów w […]

Reformy w kraju cz. 25

Ten typ oświaty jest jeszcze mało znany w Rumunii; wieża, w której mogłoby być, jak chciał tego Żeromski, obserwatorium astronomiczne, czuwa nad grobami licznych poległych w wojnach z Turkami i Rosjanami. Kiedyś może zakrzewi się tam nowe życie. Spojrzyjmy jeszcze na brzegi rzeki Aluty, od której ta dzielnica bierze nazwę. Zupełnie odrębny krajobraz roztacza się […]

Reformy w kraju cz. 24

Odrębny charakter krajowi nadają monasteiy i cerkiewki; budowa niektórych z nich sięga początków XIV wieku. Strój ludowy też, gdy opuszczamy strony górzyste, zmienia się: widzimy białe sukienne płaszcze, czarnym sznurkiem szamerowane, i czapki futrzane. Klasztory, podobne do fortec, zastępują skromne kościółki wiejskie. Po przeprowadzeniu reformy rolnej i przy wzrastającej zamożności, fizjonomia kraju zmienia się z […]

Reformy w kraju cz. 23

W ogóle, gdy rzucimy okiem na panoramę Rumunii, wdali wszędzie zarysowują się łańcuchy górskie Karpat, zlewających się z Bałkanami. Z nich to wypływa rzeka Żiju (rum. Jiu). Bieg jej jest nader malowniczy; począwszy od stóp wielkich szczytów Siedmiogrodu, płynie ona wśród mniejszych wzgórz Banatu i Oltenii, a na jej brzegach ciągle zmieniają się krajobrazy. Część […]

Reformy w kraju cz. 22

Lud wiejski w okolicy tych miast żyjący przedstawia szczególne cechy. Jest on piękny, jak zresztą w całej prawie Rumunii, kobiety szczególniej odznaczają się regularnymi rysami twarzy i cerą biało-różową. Rodziny są tu jednak nieliczne, rzadko w chatach spotyka się więcej niż jedno lub dwoje dzieci. Ma to swoją głębszą przyczynę. Tyle burz i klęsk przewaliło […]

Reformy w kraju cz. 21

Ten sam charakter mają wszystkie miasta położone około ujścia Dunaju do morza Czarnego, z wyjątkiem Suliny, mającej wygląd zachodnio-europejski, a to wskutek tego, że w mieście tern przebywała komisja międzynarodowa, obowiązana utrzymywać straż nad Dunajem. Pomimo że została ona skasowana z chwilą, gdy ujście Dunaju zostało przyznane Rumunii, przebywa w niej jeszcze dużo cudzoziemców, którzy […]

Reformy w kraju cz. 20

Dunaj nie dosięga jeszcze pod Braiłą morza. Skręciwszy na wschód, przebiega jeszcze kawał Besarabii, w której pracuje na roli wiele żywiołu polskiego od dawnych bardzo czasów. Polscy posiadacze większej własności zostali tu na rzecz chłopów wywłaszczeni w bardzo bezwzględny sposób; chodziło bowiem o zadowolenie drobnych rolników, w obawie, by nie trafiła do ich umysłów propaganda […]

Reformy w kraju cz. 19

W rynku, otoczonym sklepami, gromadzą się kupcy różnych narodowości: Ormianie, Turcy, Grecy i Rumuni. Cała dzielnica nadrzeczna zamieszkana jest przez Greków, z których zamożniejsi, na handlu morskim lub budowie statków wzbogaceni, pobudowali sobie pałace, otoczone ogrodami. W porcie przebywa liczna flotylla statków, bądź służących do przewozu, bądź odbywających straż nad Dunajem. Żywioł rumuński powiększa się […]

Reformy w kraju cz. 18

Niedługo cieszymy się tym widokiem, bo oto znów rozpoczynają się trzęsawiska i rozległe pustkowia, z chwilą gdy Dunaj zwraca się ku północy około miejscowości Cernavoda (Czernawoda). Tutaj to rzucono wspaniały most, dzieło inżynierów francuskich i rumuńskich, stworzo.ie za panowania króla Karola I. Zburzony w czasie ostatnich działań wojennych, został on świeżo odbudowany. Opuszczając bujną, wysoką […]

Reformy w kraju cz. 17

Dunaj skręca ku południowi i wtedy ukazują się nam dwa miast i. Jedno po stronie bułgarskiej – Widyn; drugie na ziemi rumuńskiej – Calafat (Kalafat). Dobrze zabudowane, z kościołem, czyste, robi ono dość kulturalne wrażenie. Jest to jedyny punkt w kraju, z którego można rzucić okiem na kraj sąsiedni, nieprzyjacielski jak dotąd. Płynąc d.ilej statkiem, […]