Krajobraz Rumunii zbiór wpisów

Dolina Prutu cz. 12

To też duszy rumuńskiej szukać raczej należy w wielkiej katedrze pobliskiego miasta Sibiu, obecnie odnowionej, ale utrzymanej w dawnym charakterze bizantyńskim, a może i w chatach z tradycyjnymi słupkami, krytych słomą, w których mieszkali dawni poddani panów węgierskich. Ludność wiejska często jest mieszaniną madziarsko rumuńską, w dolinie jednak Nir nad Somes spotykamy osiedla czysto rumuńskie, […]

Dolina Prutu cz. 11

Ta siedziba dawnych wojewodów została zburzona przez Węgrów. Ludność miała tu swojego biskupa; piękny kościół gotycki w Wad przypomina tych dostojników kościelnych, których konsekrowano niegdyś w Suczawie. Miasta Siedmiogrodu zostały na sposób niemiecko-węgierski przemianowane. I tak: rumuński Cluj (Kluż) nazwany został Klausenburg lub Koloswar. Ducha w ludności jednak nie zabito. W r. 1848 miasto to […]

Dolina Prutu cz. 10

Zstępując z gór, gdzie typ ludowy jest czysto mołdawski, mamy przed oczyma długi szereg wiosek w okolicy noszącej miano Bargau. Lud tutaj jest wysoki, kobiety z wielkimi czarnymi oczami, odznaczają się szlachetnymi ruchami. Istnieją tu jeszcze stare zamki, gdzie w zniszczonych i obdartych z ozdób komnatach przechowały się czasem okazy ceramiczne, przypominające do dziś dnia […]

Dolina Prutu cz. 9

Inny typ krajobrazu i inny charakter kraju przedstawiają brzegi Cisy, wypływającej z Rusi Podkarpackiej, przyznanej dzisiaj Czecho-Słowacji, a niegdyś należącej do Wołoszczyzny. Ta część Rumunii, którą nazywamy Siedmiogrodem, jest to wyżyna, zamknięta pomiędzy wysokimi górami, w której chłop rumuński odegrał wybitną rolę w sprawie oswobodzenia. Dziwnym trafem, w ostatnich czasach rozegrał się tu bohaterski czyn […]

Dolina Prutu cz. 8

Uciekamy od tych niewesołych widoków, zbliżając się do Dniestru, który na gruncie besarabskim jest już wielką rzeką, biorącą początek w Małopolsce. Gdy po stronie dawnej Rzeczypospolitej Polskiej okrąża Kamieniec Podolski, w Besarabii opływa mury starej twierdzy Chocima, znanej w dziejach polskich, bo wsławionej zwycięstwami polskiego oręża nad hordami tatarskimi i tureckimi. Miasteczko, które rozciąga się […]

Dolina Prutu cz. 7

Prut zmierza ku Besarabii około Falciu, miasteczka, które w XVI wieku miało swoją organizację miejską, dziś jest W zupełnym upadku. Liczne rzeki przepływają ten kraj, co mu nadaje podobieństwo do Mołdawii, rządy rosyjskie wycisnęły jednak na nim swoje piętno. Bojarowie prędko zmienili się w szlachtę rosyjską, lud był ubogi, większość bowiem ziemi trzymali w swoich […]

Dolina Prutu cz. 6

Główna ulica pochodzi z tegoż wieku i prowadzi do wspaniałej fundacji Bazylego Lupu: kościoła Trzech Apostołów, w którym styl gotycki godzi się z ozdobami i złoceniami wschodnimi. Dawna katedra metropolitalna spłonęła, więc nabożeństwa odbywały się długi czas w kaplicy przed rzeźbionym ołtarzem, arcydziełem z XVIII wieku. W pobliżu znajduje się kaplica katolicka. Latynowie i Grecy, […]

Dolina Prutu cz. 5

Dalej około Dorohu i Botosani istniały do niedawna bogate gospodarstwa bojarskie. Wśród wielkich właścicieli spotykały się nazwiska Sturdzów, Maurokordatów i Rosettich, dostarczających Mołdawii książąt panujących; dziś reforma rolna te obszary rozdrobniła. Wkraczając już do właściwej Mołdawii, widzimy nadzwyczaj urodzajne ziemie; chaty są jednak ubogie, chłop za długo był w zależności od bojarów, żeby mógł szybko  […]

Dolina Prutu cz. 4

Nawet gmach metropolitalny, mający służyć dla głowy obrządku wschodniego, należy do typu austriackiego. To samo jest z uniwersytetem. Miał on charakter czysto niemiecki, pomimo że gromadził słuchaczów różnych narodowości i wyznań. Najwięcej pokrzywdzony był język rumuński, jedna katedra była rumuńska, a historię Rumunii wykładano tylko w związku z dziejami innych krajów składających monarchię. Dzisiaj Czerniowce […]

Dolina Prutu cz. 3

Były tu niegdyś kopalnie srebra. Jeden z książąt mołdawskich, Michał Dobry, ożeniony z Polką, wybudował dla niej kościół katolicki. Spotykamy tu ciągłe kontrasty. Miasteczka opanowane przez Żydów, a obok nich, otoczone lasami, wznoszą się klasztory, jak: w Neamt, w Waratec, w Agapji, odwiecznej struktury; są to świadectwa dawnej pobożności książąt i bojarów. A wszędzie cudny […]