Bukareszt zbiór wpisów

Stolica kraju cz. 10

Kto chce się udać od Ploeszti na północną linią kolejową, napotka na swej drodze liczne wsie, najczęściej z kościółkami, tonące w sadach śliwkowych, które dostarczają owoców na śliwowicę. W tej okolicy, do której prowadzi wiele dróg pieszych i kołowych, znajduje się miejscowość Yalenii de Munte, letnia siedziba prof. Jorgi, historyka i twórcy tamtejszego uniwersytetu powszechnego […]

Stolica kraju cz. 9

Nie przypomina ona jednak ani ubóstwa, ani prostoty zakonnej, jest raczej zbiorowiskiem bogatych willi, otaczających zamek królewski Peliszor. Najzamożniejsze warstwy ludności Rumuni przyjeżdżają tu na wczasy letnie, a uczyniono wszystko, aby im pobyt udogodnie i uprzyjemnić. Doskonałe drogi, szczególniej jedna z nich, nazwana Carmen Silva a prowadząca do zamku królewskiego, otoczonego wspaniałym parkiem, ujęte w […]

Stolica kraju cz. 8

Do Targowiszcza należało wiele klasztorów; jeden z nich to starożytny monaster w Dealu, wśród zielonych winnic położony. W jego podziemiach znajdują się groby książęce, zabudowania jednak klasztorne zostały już na świecki cel obrócone: założono w nich męskie liceum wojskowe z internatem na sposób angielski. Kierując się biegiem rzeki Jalomicy (rum. lalomita) docieramy do uprzemysłowionej części […]

Stolica kraju cz. 7

Wracamy jeszcze do kościoła. Dla przybyszów z Polski zapalono wszystkie lampki elektryczne, ciągnące się wzdłuż ścian w kształcie gwiazd i krzyżów. Widok nieporównany! Wtem wzrok nasz pada na białą postać niewieścią, w marmurze kararyjskim dłutem włoskiego artysty wykutą. To pomnik jednej z pań Brancoveanu. Umarła w pierwszej połowie zeszłego wieku, ale jakże daleką wydaje się […]

Stolica kraju cz. 6

Ciekawe też są wystawy prac uczennic szkół zawodowych, opartych na motywach ludowych. Charakterystyczną cechą zdobnictwa ludowego rumuńskiego jest to, że nie używa ono niemal wcale motywów kwiatowych, w przeciwieństwie do zdobnictwa jugosłowiańskiego. A więc udało nam się dotrzeć do duszy rumuńskiej. Szukajmy jej dalej. Wśród wielu bogatych świątyń znajduje się jedna, może najpiękniejsza swoją wenecką […]

Stolica kraju cz. 5

Drugi pałac, świetniejszy i szczególniej przez królowę Marię ulubiony Catroceni, leży wśród pięknych ogrodów na krańcach miasta. Co prawda, nie wiadomo tu nigdy, co nazwać krańcami, a co ośrodkiem stolicy. Parlament np. znajduje się daleko od głównych ulic, jakby na uboczu, i schowany jest w głębi dość zaniedbanego ogrodu, otaczającego pałac arcybiskupi. W pobliżu tych […]

Stolica kraju cz. 4

Stąd Bukareszt ma charakter wsi, a raczej kilku, czy nawet kilkunastu wsi ze sobą połączonych. Potęgują jeszcze ten jego charakter liczne wozy chłopskie, przejeżdżające przez miasto, szczególniej przez jego dzielnicę kolejową, co znowu świadczy, że stolica jest naprawdę punktem centralnym życia gospodarczego całej okolicy. Nie można tego, niestety, powiedzieć o życiu kulturalnym. Prócz gmachu teatralnego, […]

Stolica kraju cz. 3

Zbliżając się już do stolicy, nie możemy pominąć charakterystycznych zaprzęgów rumuńskich. Oto po drogach spotykamy wciąż wozy, zaprzężone w woły, co przypomina jakieś bardzo dawne czasy. Bukareszt na pierwszy rzut oka nie czyni zbyt miłego wrażenia; może żaden zakątek kraju nie przypomina w takim stopniu wpływów długotrwałej niewoli, jak właśnie ta stolica. Obszar, na którym […]

Stolica kraju cz. 2

Pociągają nas jednak więcej doliny z ich rozwijającym się życiem rolniczym. Uderza tu, w miarę jak się posuwamy w głąb kraju, coraz bogatszy i świetniejszy w barwach strój ludowy, – w jego złocie i purpurze odbija się wyraźnie typ bizantyński, Przesuwają się też przed oczyma liczne cerkiewki, sięgające nieraz bardzo odległych czasów. Wreszcie ukazuje się […]

Stolica kraju cz. 1

Jesteśmy w sercu kraju, w starem dziedzictwie hospodarów wołoskich. Dolinami jego płyną rzeki: Argesz i Dembowica; ta ostatnia doprowadzi nas do stolicy państwa. W stroju ludowym znać pewne wpływy tureckie; kobiety noszą naczółki, od których zwieszają się welony. Wioski są częste, z poza sadów widać obszerne dwory bojarów. Spotykamy odwieczny typ studni, zamkniętej w murowanym […]