Historia kraju cz. 6

Śladem kolonistów przyszły legie rzymskie i dokonały faktycznego objęcia Dacji, zdobytej już poprzednio kulturalnie przez osadników rzymskich. Wpływy wyższej cywilizacji musiały się tu zaznaczyć; szybko też wszystkie naczelne stanowiska przeszły w ręce obcych przybyszów. Wzięli oni stanowczo górę nad żywiołem miejscowym, tak że ten uznał Rzymian za swoich prawowitych panów, a cesarzowi Trojanowi, który tego zwycięstwa nad ludem dackim dokonał, stawiał pomniki, do dziś dnia istniejące. Część ludności trwała w oporze i wynarodowić się nie dała. Wypędzano więc z kraju opornych, a ziemię przez nich opuszczoną dzielono pomiędzy kolonistów rzymskich. Nie zdołano jednak wytępić wolnych pasterzy górskich, rdzenny więc pierwiastek utrzymał się i pozostał w swojej ojczyźnie. Kraj stawał się coraz bardziej rzymską prowincją, a nawet przyjął nazwę Rumunii, pochodną od wyrazu ,,Roma“.

Ludność z biegiem czasu stała się mieszaniną różnych narodowości, zlepkiem, nieświadomym swego właściwego pochodzenia; ale to był dopiero początek czekających ją przemian. Wraz z Rzymianami przyszedł do Dacji chrystianizm, do którego poniekąd lud był już przygotowany, wierzenia bowiem swoje brał z Azji, kolebki nowej wiary.