Historia kraju cz. 2

Krajobraz jest też różnolity, dosięgając największej malowniczości w pobliżu Karpat, otaczających Siedmiogród. Dzielnica ta składa się z wąskich dolin, wciśniętych pomiędzy góry, ze skąpą ilością pól uprawnych. Przerzynają kraj liczne rzeki: Olt (po polsku: Aluta), Tarnawa, Somes, Yalachia, przebijające się przez skały; z rzadka tylko ukazują się na ich brzegach łany zbóż. Kiedy w górach pierwiosnki nic zdołały jeszcze przebić powłoki śniegowej, na równinach w połowic czerwca już wszystko dojrzewa. Najbardziej odznaczają się swoją odrębnością brzegi Dunaju. Rumun uznaje go za swoją rzekę, roszczą jednak do niej prawa i Austria, której stolicę, Wiedeń, opływa, i węgierski Budapeszt, położony na obu brzegach.

Ciemne, nieprzebyte, zda się, lasy ocieniają brzegi Dunaju w Rumunii, a jednak w ich głębi, na polankach, znajdują się liczne osiedla ludzkie. To rybacy, zarzucający codziennie sieci w szeroko rozlane wody na połów ryb, które się tam znajdują w wielkiej obfitości. Rzeka ta opasuje i północną część Dobrudży, najuboższej, najmniej urodzajnej prowincji Rumunii; spotyka tam w swym biegu wiele jezior, aż wreszcie, skręciwszy ku Mołdawii, pod Braiłą i Galaczem rozlewa się w szeroką deltę i wpada do morza.