Historia kraju cz. 1

Pomiędzy środkową Europą a stepami ruskimi, pomiędzy chłodną i wilgotną strefą a ciepłym i słonecznym klimatem południo-wschodu, znajduje się kraina, nie stanowiąca bynajmniej całości geograficznej, jak np. Polska ze swoimi wschodnimi i zachodnimi dzielnicami, dopełniającymi się wzajemnie pod niejednym względem. Tu, przeciwnie, natura na całym obszarze dzisiejszej Rumunii jakby upodobała sobie w kontrastach, zgromadzając je na jednej przestrzeni. Ciężkie, mroźne i wietrzne zimy, z obfitością opadów śnieżnych, cechują Mołdawię w przeciwstawieniu do umiarkowanego, raczej ciepłego klimatu sąsiedniej Wołoszczyzny, którą tylko od czasu do czasu nawiedzają chłodne wiatry, niezdolne zwarzyć bujnej zieloności, rozkwitającej wszystkimi powabami wiosny. Rozległe znów doliny Oltenji i Banatu mają wygląd już całkiem południowego kraju. Tak więc, gdy w Jassach, w Mołdawii na północy położonych, panuje jeszcze surowa zima, w stolicy kraju, w Bukareszcie, śmieje się słońce, a niebo błękitne rzadko pokrywa się chmurami.