Dolina Prutu cz. 7

Prut zmierza ku Besarabii około Falciu, miasteczka, które w XVI wieku miało swoją organizację miejską, dziś jest W zupełnym upadku. Liczne rzeki przepływają ten kraj, co mu nadaje podobieństwo do Mołdawii, rządy rosyjskie wycisnęły jednak na nim swoje piętno. Bojarowie prędko zmienili się w szlachtę rosyjską, lud był ubogi, większość bowiem ziemi trzymali w swoich rękach kupcy ormiańscy i rozmaitego typu awanturnicy i wyzyskiwacze. Dopiero rok 1918 przyniósł chłopu mołdawskiemu wyswobodzenie. Miasteczka Lapusna (po polsku: Łopuszna) i Kahul (rum: Cahul) od wieków służyły tu do wymiany towarów dla ludności ze wszystkich stron Besarabii, niszczonej przez Turków i Ta tarów Nogajców, którzy tu z Krymu rozpuszczali swoje zagony. Koło Budziaku zaś było siedlisko owych Tatarów budziackich, z którymi Polska miała niegdyś tak wiele do czynienia. Stolica kraju Kiszyniów, miasto ze 100,000 mieszkańców, jest właściwie stolicą żydowską, a rządy rosyjskie pozbawiły je wszelkiego odrębnego charakteru.