Dolina Prutu cz. 4

Nawet gmach metropolitalny, mający służyć dla głowy obrządku wschodniego, należy do typu austriackiego. To samo jest z uniwersytetem. Miał on charakter czysto niemiecki, pomimo że gromadził słuchaczów różnych narodowości i wyznań. Najwięcej pokrzywdzony był język rumuński, jedna katedra była rumuńska, a historię Rumunii wykładano tylko w związku z dziejami innych krajów składających monarchię. Dzisiaj Czerniowce wracają do swej dawnej tradycji, nie można jednak od razu zmienić składu ludności. Samych Żydów jest tu około 80.000 na 150,000 mieszkańców. Polaków w Bukowinie i Besarabii mieszka około 60,000, w Czerniowcach 12,000; przeważnie jednak pracują oni na roli. Nasuwa się tutaj drobna uwaga. Mieliśmy na Bukowinie za czasów austriackich pewną autonomię szkolną i oświatową, teraz się to zmieniło, do polskiego szkolnictwa stosuje się silne represje. Sądzimy jednak, że jest to przejściowe.

W okolicach Czerniowiec widzimy krajobraz właściwy tej części Rumuni: małe miasteczka handlowe z żywiołem obcym i jakby dla kontrastu wioski z cerkiewkami, ale także z gęsto rozsianymi karczmami, do których prawdopodobnie dostarczają wódki pośrednicy z miasteczek, czego następstwem jest ubóstwo mieszkańców wsi.