Dolina Prutu cz. 1

Seret wpływa z północnej Mołdawii, która, wcielona do monarchii Austriackiej, nosiła nazwę Bukowiny. Kraj z rdzennie rumuńską ludnością i cennymi pamiątkami historycznymi zalały obce pierwiastki; najwięcej jest tu Żydów i Niemców. Suczawa, dawne miejsce postoju karawan kupieckich, została przez nich niemal zupełnie opanowana. Z daleka miasto to przedstawia się wspaniale, ze swojemu ruinami zamku książęcego, pełnego wspomnień walk z Tatarami i Kozakami. Król Jan Sobieski zajmował go czas jakiś, sądząc, że chociaż tę część Mołdawii zdoła wydrzeć Turkom. Miasto miało wtedy wiele kościołów freskami ozdobionych. Austria jednak odziedziczyła je już w zupełnej ruinie i przebudowała na swój szablonowy sposób.

Przeszłości historycznej szukać należy w okolicach miast, gdzie jeszcze przetrwały stare mury klasztorne. Suczawica (Suceavita) np. to odwieczna osada, gdzie w czworoboku z murów mieści się klasztor, rysujący się swoją ciekawą architekturą na tle gór pokrytych lasami.

Kościół w Putny stanowi znów cenną dla Rumunów pamiątkę, w podziemiach jego bowiem spoczywają zwłoki króla Stefana Wielkiego. Przeszłość z teraźniejszością wiąże lud miejscowy w swoich odrębnych strojach, przechowanych w niektórych jednak tylko okolicach Bukowiny.