Dalszy rozwój cywilizacji cz. 9

Rewolucja francuska, odwracając uwagę państw w inną stronę, wyzwoliła Rumunię z podwójnej okupacji, osłabioną jednak i wyniszczoną do ostatecznych granic. W 1806 znów opanowują ją Turcy, potem Napoleon przyznaje księstwa mołdawsko-wołoskie Rosji. Przez trzy lata panował tam cesarz Aleksander I, później po kampanii 1812, zadowolono się tylko przestrzenią zawartą pomiędzy Prutem a Dniestrem, którą nazwano Besarabią. Do reszty kraju rościli sobie jeszcze prawa Turcy.

Przez całą połowę XVIII wieku ziemie te przechodziły z rąk do rąk. Książęta, którzy panowali jeszcze nad częścią rozebranego kraju, byli tylko narzędziem silniejszych rządów obcych. Jaki był los bojarów i ludu rolniczego? Szlachta, gdy tylko okazała najmniejszy opór, była prześladowana przez zarządców greckich, obawiano się buntu, wobec tego że, panowanie obce odbierało jej wszelkie znaczenie i samodzielność. Więc też gdy wojska Katarzyny II ukazały się w Mołdawii, bojarowie sądzili, że nadchodzi oswobodzenie, wskrzeszenie wiary chrześcijańskiej. Panowie więc i dostojnicy kościelni oświadczali się za przyłączeniem do Rosji, pod warunkiem, że stworzony będzie rodzaj arystokratycznej rady z 12 bojarów, która rozstrzygać ma o losach kraju.