Dalszy rozwój cywilizacji cz. 8

Wynik dalszych wojen rozbija te plany, układ Katarzyny z cesarzem Józefem II, mający na celu rozbiór Turcji, wpływa na ustanowienie pozornej niezależności krajów naddunajskich. Austria wchodzi jednak w grę i Maria Teresa po zerwaniu pokoju rosyjsko-tureckiego zwraca swoje pożądania w kierunku Mołdawii i sąsiednich dzielnic. Sprzeciw Turcji zażegnano różnymi obietnicami i Austria zagarnęła cały obszerny kraj, zajęty przez rolników rumuńskich, twierdze i klasztory, odwieczne rezydencje biskupów i książąt, leżące nad górnym Prutem. Krajowi temu dano ogólną nazwę Buko winy, kolonizując go szybko pomiędzy Madziarów i Niemców, co nadało zupełnie inny charakter tej dzielnicy. Później jeszcze, korzystając ze zdrady księcia Ipsylanti, Greka osadzonego przez Turków, Austria chciała sięgnąć dalej, ale tu stanęła na przeszkodzie Rosja, której wojska znów ukazały się w Mołdawii (1788). Pomimo oporu Rosjan i połączonych z nimi oddziałów mołdawskich, Austriacy weszli do Bukaresztu, Potemkin zaś opanował Jassy.