Dalszy rozwój cywilizacji cz. 6

Panowanie tego księcia jest dowodem, jak dalece Rumunia a w szczególności jej wyższe sfery przystosowują się do swoich greckich władców. Dwór Maurocordato odznacza się niebywałą dotąd świetnością, ogromny zastęp bojarów ciągle mu towarzyszy. Pamiętnik o rewolucji wołoskiej, napisany przez jednego z cudzoziemców, zapełniających ten świetny dwór, mówi o ciągłych festynach za tego władcy, o wspaniałych nabożeństwach, celebrowanych przez patriarchów greckich i palestyńskich. Wydaje się wtedy tylko greckie księgi religijne, jedyną zdobyczą rumuńską jest, że język narodowy zaczyna panować w nabożeństwach kościelnych.

Mołdawia od r. 1683 staje się terenem walk pomiędzy Turkami a Polakami toczonych. Popadają w ostateczną nędzę rodziny Kantakuzenów, Rosettich i inne, które, przybywszy tu z Grecji, wywłaszczyły stare rody mołdawskie. Mołdawia jest tak biedna, że błaga Polskę, aby ją przyjęła na warunkach autonomicznych. Zmienne są jednak losy. W r. 1681, podczas wojen Polaków z Kozaczyzną, Rumun Duka (Duca) mianuje się hetmanem i występuje przeciw Polsce.