Dalszy rozwój cywilizacji cz. 4

Czczono natomiast jako bohatera księcia Michała, o którym śpiewano pieśni, wysławiające jego waleczność i odwagę, okazaną w ruchu rewolucyjnym. Był on następcą księcia Andrzeja, przez Polaków osadzonego.

Z tego poruszenia umysłów, z obudzenia się uczuć patriotycznych wykwitła literatura; ale rzecz szczególna, nie opiewała ona bohaterskich czynów bojarów-rycerzy, jak to czynili Serbowie w swoich pieśniach o królewiczu Marku i o bitwie na Kosowem polu. Rapsod rycerski rumuński skończył się już w XV wieku, z ust do ust przechodząc; Rumunia zapragnęła natomiast stworzyć literaturę dla całego narodu i zaczęto wydawać książki popularne z zakresu nauk moralnych i przyrodniczych, nie zapomniano też o historii innych narodów, a w szczególności o dziejach państwa Otomańskiego, związanych tak blisko z losami narodu rumuńskiego. Większość tych książek nie była drukowana, lecz w rękopisach przechodziły one z rąk do rąk za pośrednictwem szczególniej mnichów. Pomimo to miały te publikacje wielki wpływ na kulturę ludową i wyrabiał się w nich język rumuński. „Księga nauczania”, wydana w Jassach w r. 1643, rozeszła się po wszystkich dzielnicach rumuńskich i dziś jeszcze wieśniacy czytają ją, przekładając nawet nad kazania w cerkwiach wygłaszane.