Dalszy rozwój cywilizacji cz. 3

Chcąc stworzyć literaturę, trzeba było najprzód posiadać język literacki. Nie mogły go jeszcze wytworzyć tłumaczenia z Biblii, dokonane przez mnichów w XV wieku.

W r. 1561 jak Coreszi drukował książki religijne po rumuńsku i po słowiańsku, niektórzy z mnichów tłumaczyli też Żywoty świętych. Legendę o Aleksandrze Wielkim; i to było prawie wszystko, co się ukazało do początków XVII wieku.

W tym wieku niespodziewanie wybuchło powstanie przeciwko uciskowi tureckiemu, niepoparte jednak zupełnie przez bojarów, którzy wówczas smutnie zapisali się na kartach historii swojego kraju, wspomagając raczej wrogów, niż swoich. Ale już następne pokolenie bojarów, utrzymujących niepodzielnie w swych rękach ziemię i inne bogactwa, zerwało się do walki z nieprzyjacielem, z żywą ambicją odznaczenia się na placu boju. Bunt wybuchł na całej linii, fortece wzniesione na brzegach Dunaju spłonęły. Turcy połączeni z Tatarami krymskimi, ogniem i mieczem niszczyli kraj, spotykając jednak wszędzie opór. Polacy wzięli udział w tym ruchu wyzwoleńczym pod wodzą kanclerza Jana Zamoyskiego, walcząc przeciwko dziczy tatarskiej, z niewielkim jednak zadowoleniem Rumunów, którzy nie chcieli uznać księcia, osadzonego przez naszego wodza na tronie Mołdawii.