Dalszy rozwój cywilizacji cz. 2

A powiedzieć tu należy, że Turcy, w miarę utrwalania się swojej władzy nad Dunajem, zastępowali książąt mołdawskich i wołoskich przez t. zw. fanariotów, t. j. Greków, rządzących krajem z ich ręki i podług danych im rozkazów. Kiedy tak bojarom pod rządami wielkorządców greckich dobrze się działo, lud rolny, który jeszcze za czasów Stefana Wielkiego był wolny, popadł w ciężką niewolę.

Poza ludem więc i jego rodzimą sztuką tworzyła się na greckich pierwiastkach sztuka niemal obca, zdobiąca zamki i kościoły. Dawne zabytki budownictwa zostały zrujnowane razem ze wzmagającym się uciskiem ludu, a stare kościoły przebudowywano na inną modłę. Z tych to czasów pochodzą wspaniałe cerkwie, mroczne, bo tylko wąskimi oknami oświetlone, stawiane przez księcia Brancoveanu, ozdobione bizantyńskimi malowidłami. Czasami tylko ich struktura przypomina kościółki z dolin Siedmiogrodu.

Jednym z najpiękniejszych zabytków sztuki z końca XVI wieku jest klasztor w Suczewicy na Bukowinie, wystawiony przez książęcą rodzinę Mowila. Przez charakter wschodni jego malowideł przeświecają linii rodzimej sztuki ludowej mołdawskiej.