Dalszy rozwój cywilizacji cz. 10

Budzi się wtedy w kraju pewne ożywienie, młodzież szlachecka chce wyjeżdżać zagranicę dla wyższego kształcenia się. Widać też duży napływ uczonych obcych, szczególniej z Francji. Sfery wyższe otrząsają się szybko z wpływów tureckich i zaczynają ciążyć ku Zachodowi. Wstępnym bojem zdobywa sobie czytelników literatura francuska. Nawet pierwszą historię Rumunii pisze cudzoziemiec, Francuz Patra, nauczyciel dzieci księcia Ghika III. Pod wpływem rewolucji francuskiej zaczynają kiełkować wśród bojarów uczucia wolnościowe. Nie mówi się już o wcieleniu do Rosji ani do Austrii, ale o konieczności stworzenia nad Dunajem samodzielnego państwa z władzą własną i z językiem „rumuńskim”. Żąda się zniesienia fortec tureckich, wolności handlu, wreszcie księcia z wyboru ludności.

Pomimo tego zbudzenia się sumienia narodowego w sferach przodujących, nie książęta i nie bojarowie mieli odrodzić i wyswobodzić ojczyznę.